AdviseringBtn
OndersteuningBtn
InformatieManBtn

Haalbare, toekomstbestendige oplossingen

ANG helpt decentrale overheden hun bedrijfsvoering
efficiënt en effectief vorm te geven. We hebben veel
ervaring hierin en kennen de primaire én de aanpalende
organisatieprocessen door en door. Hierdoor zien we
snel waar het wringt. Voor knelpunten ontwikkelen
we haalbare en toekomstbestendige oplossingen waar
u en uw medewerkers mee uit de voeten kunnen. Lees verder...

Samenwerken: en dan?

Binnen ieder beginnend samenwerkingsverband zijn er losse eindjes die aan elkaar geknoopt moeten worden. Implementatie van nieuwe software, afstemmingsproblemen tussen de verschillende basisadministraties, data afstemming met de deelnemende organisaties, Mensen kunnen in hun nieuwe omgeving nog niet goed uit de voeten en botsende culturen vragen om aandacht. ANG ondersteunt samenwerkende partijen de bedrijfsvoering en het informatiemanagement op orde te krijgen. Zodat de dienstverlening kwalitatief op peil en betaalbaar blijft. Lees verder...

ANG helpt u data waarborgen

Semioverheden, zoals woningcorporaties, waterbedrijven en verzekeringsmaatschappijen, werken steeds vaker nauw samen met gemeenten en andere decentrale overheden. Ook op het gebied van basisregistraties. Hoe waarborgt u als semioverheidsorganisatie dat de gegevens in uw administraties juist, volledig en actueel zijn? Lees verder...

 • Nieuwe opdracht bij Provincie Limburg

  Nieuwe opdracht bij Provincie Limburg

  Na een meervoudige aanbesteding is de keuze gevallen op ANG. ANG gaat voor Provincie Limburg aan de slag met een kostendekkendheidsonderzoek leges. De belangrijkste reden voor de Provincie...
 • Kostprijs leges nuttig, maar ook noodzakelijk!

  Kostprijs leges nuttig, maar ook noodzakelijk!

  Op basis van de Wet openbaarheid bestuur heeft een aanvrager een gemeente gevraagd welke persoonsgegevens in de GBA (2007-2008) waren opgenomen. Omdat hij deze gegevens middels een WOB-verzoek...
 • Kostenonderbouwing en bewijslast

  Kostenonderbouwing en bewijslast

  De afgelopen tijd zijn een groot aantal legesverordeningen onverbindend verklaard, vanwege het feit dat de heffingsambtenaar er niet in was geslaagd om de baten en lasten ter zake...

Meer nieuws

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1A
3417XS Montfoort

Postbus 3
3417ZG Montfoort

0348 471 177
info@ANG.nl

DataControle

Log hier in op de bekende DataControle omgeving.

ANG DataControle is de service voor snelle, moderne data-uitwisseling
en data-controle.
Veilig en nog gratis ook.
Klik hier voor meer informatie