Waterschappen

De waterschappen in Nederland hebben hun belastingtaken voor een deel ondergebracht in uitvoeringsorganisaties zoals regionale belastingkantoren. Waarbij onderlinge samenwerking of samenwerking met gemeenten op belastinggebied de doelstelling is. ANG ondersteunt de waterschappen en belastingkantoren bij het bestandsbeheer, de heffing, de invordering en de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften.

De invoering van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is ook voor het waterschap van groot belang. Vooral bij de uitvoering van de gemeentelijke WOZ-taken door het regionale belastingkantoor moet terdege rekening gehouden worden met de relatie naar de basisregistratie Adressen en Gebouwen. Maar ook voor de waterschappen die enkel de eigen heffingen verzorgen heeft de invoering van de BAG consequenties. ANG deelt met u graag haar visie hierop en ondersteunt met opleiding en advies.

Wist u dat door de afhankelijkheid van Waterschappen betreft de WOZ-leveringen nog veel potentiële aanslagen watersysteemheffing gebouwd niet worden opgelegd? ANG vertelt u graag hoe dit komt en natuurlijk hoe dit probleem moet worden opgelost.

Onderstaand een overzicht van onze dienstverlening per belastingsoort

Zuiveringsheffing woningen

 • verordeningen opstellen, controleren en juridisch toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid;
 • bestandsbeheer, zoals het koppelen van de gegevens vanuit het belastingsysteem aan het GBA en het verwerken van de uitval;
 • veldcontroles om de belastingplicht vast te stellen;
 • ondersteuning bij bezwaarafhandeling door ervaren medewerkers op locatie;
 • behandeling van de retourpost;
 • procesbeschrijving, toetsing efficiency en volledigheid van de heffing;
 • ondersteuning bij beroepsprocedures;
 • vraagbaak en klankbord bij fisscaaljuridische problemen.

Zuiveringsheffing bedrijven

 • het opstellen, controleren en het juridisch toetsen van uw verordening op rechtmatigheid en doelmatigheid;
 • uitvoering van de aanslagregeling, berekening van de voorlopige en definitieve aanslagen Zuiveringsheffing door ervaren medewerkers op locatie;
 • juridische ondersteuning bij bezwaar- en eventueel beroepsprocedures;
 • bedrijfsbezoeken en boekencontroles;
 • te fungeren als vraagbaak en klankbord bij fiscaaljuridische problemen;
 • koppeling van de bestanden van het waterleidingsbedrijf en de gegevens van de Kamers van Koophandel;
 • behandeling van de retourpost;
 • procesbeschrijving, toetsing efficiency en volledigheid van de heffing.

Watersysteemheffing

 • structureren van het werkproces zodat historisch gegroeide gegevensstromen worden getoetst aan hedendaagse principes;
 • procesbeschrijving, toetsing efficiency en volledigheid van de heffing;
 • opstellen, controleren en het juridisch toetsen van uw verordening op rechtmatigheid en doelmatigheid;
 • bestandsbeheer, onder andere het koppelen van de gegevens vanuit het belastingsysteem aan de WOZ-bestanden, het GBA en de kadastrale bestanden;
 • het minimaliseren van uitval;
 • bezwaarafhandeling door ervaren medewerkers op locatie of via een lijnverbinding;
 • behandeling van de retourpost;
 • procesbeschrijving, toetsing efficiency en volledigheid van de heffing;
 • ondersteuning bij beroepsprocedures;
 • uw vraagbaak en klankbord bij fiscaaljuridische problemen.

Contact

Bezoekadres:
Tasveld 1A
3417XS Montfoort

Postbus 3
3417ZG Montfoort

0348 471 177
info@ANG.nl

DataControle

Log hier in op de bekende DataControle omgeving.

ANG DataControle is de service voor snelle, moderne data-uitwisseling
en data-controle.
Veilig en nog gratis ook.
Klik hier voor meer informatie